Хүний нөөц

Бат бэх хөгжлийн суурийг хамтдаа бүтээцгээе

Хүний нөөцийн менежмент

Ил тод тогтолцоо бүрдүүлсэн

Бусдын хүндэтгэх, хүйсийн эрх тэгш байдлыг хангахад онцгой анхаарч байна

Үйлдлээр манлайлах

  • Хамт олон (Ёс зүй, зөв хандлага, хүсэл эрмэлзэлтэй)
  • Карьерын боломж (Албан тушаалын хувьд өсөж хөгжих, туршлага хуримтлуулах)
  • Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс хамааран урамшуулал нэмэлт боломж

Аюулгүй үйл ажиллагаа

Байгууллагын соёл (Эрүүл, ажилтнуудынхаа дуу хоолойг сонсох, шинэчлэлт сайжруулалт тогтмол хийдэг)

Ажиллах хүчний хөгжүүлэлт

Манай компани ажилчдынхаа хувь хүний хөгжил болон ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготойгоор сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажилладаг.
  • Олон улсын мэргэжилтнүүдийн арга зүй
  • Хувь хүний хөгжил сургалт, ур чадвар дээшлүүлэх сургалт хөтөлбөр
  • Мэргэшсэн, чадварлаг, бүтээмжтэй хамт олноос суралцах
  • Бие болон оюуны эрүүл мэндийг дэмждэг (төрөл бүрийн идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр)
  • Эрүүл, аюулгүйн стандарт хангасан орчин нөхцөлөөр хангасан
  • Тав тух, тохилог орчин бүрэн шийдсэн амьдрах орон сууцаар хангасан

Сонгон шалгаруулалт

Ажлын анкет бөглөж илгээх

Анкетын сонгон шалгаруулалт

Ажлын анхан шатны ярилцлага

Ур чадварын шалгалт авах

Хоёр дугаар түвшний ярилцлага

Нээлттэй ажлын байр

Бид ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлж, өсөлт хөгжлийг дэмжин, ажлын таатай орчныг бий болгож, зөв хандлагатай эерэг хамт олон байхыг эрхэмлэнэ. Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу манай мэргэжилтэн ажлын 8 цагийн дотор эргүүлэн холбогдох болно.