PC 42.5

Стандарт- MNS 974-2008, Стандарчлалын тохирлын тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн

Зориулалт: Барилгын өргөн хэрэглээний зориулалттай бетон, төмөр бетон эдлэхүүн, угсармал хийц хэсгүүд, гүүр далангийн барилга, цутгамал конструкц, зам барилгад өргөн ашиглана. Мөн барилгын төрөл бүрийн зуурмаг бэлтгэх, барилгын засвар, шавардлагын ажилд ашиглана.

Бат бэхийн ангилал нь 42.5 МПа (400 кг/см2)