Бүтээгдэхүүн Захиалах

No Бүтээгдэхүүний нэр Савалгаа Нэгж Хэмжээ
Тонн

Худалдан авагч талыг төлөөлж:

Захиалга өгсөн:
Утас:
И-мэйл:
Тусгай тэмдэглэл:


Хүлээн авах хүний Ачаа хүлээн авах
Нэр РД Утасны дугаар Өртөө Хүлээн авах зам Огноо