Бүтээгдэхүүн Захиалах

No Бүтээгдэхүүний нэр Савалгаа Нэгж Хэмжээ
Тонн

Худалдан авагч талыг төлөөлж:

Захиалга өгсөн:
Утас:
И-мэйл:
Тусгай тэмдэглэл:

Хүлээн авагчийн тээврийн хэрэгсэл:

Жолоочийн нэр Т/х-ийн марк Улсын дугаар Утасны дугаар Ачих хэмжээ Үйлдвэр Огноо