МОНЦЕМЕНТ БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС- МЭРГЭЖИЛТЭЙ БОЛОВСОН ХҮЧИН АМЖИЛТЫН СУУРЬ

Гадаадын мэргэжилтэн авч ажиллуулахаас илүүтэйгээр улс орныхоо дотоодын нөөц бололцоог ажиллах зорилгоор шинэ ажилчдыг мэргэжлийн тусгай сургалтанд хамруулах замаар мэргэжилтэй боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх:

Төслийн хүрээнд Хятад улсад 22 инженерүүд цементийн хуурай аргын технологийн сургалтанд хамрагдсны зэрэгцээ, үйлдвэрийн талбай дээр Итали, БНХАУ-аас үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, лаборатори, хаягдал дулааныг дахин сэргээх эрчим хүчний мэргэжлийн сургалтуудыг зохион байгуулагдаж байна. Нарийн мэргэжлийн үйлдвэрийн дадлагажуулсан сургалтууд дараагийн жилүүдэд үргэлжилсээр байх болно.

Анкет бөглөх