Монгол улсдаа барилгын материал үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч хамт олон байж илүү сайхан Монголыг бүтээн байгуулах алсын хараатай, чадварлаг, туршлагатай ажиллах боловсон хүчнийг бий болгохын тулд дараах бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. Үүнд:

  • Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, бизнесийн таатай орчин нөхцөлийг хангахад хууль ёсыг дээдэлсэн хариуцлагын ил тод тогтолцоог бүрдүүлж, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хүлээх компанийн зохистой удирдлагын зарчмуудыг хэрэгжүүлж байна.
  • Компанийн сайн засаглалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн нээлттэй, тогтвортой байдлыг хангахаар зорьж байна.
  • Олон улсад хэрэглэгддэг хүний нөөцийн шилдэг арга туршлагыгн үндсэн дээр чадварлаг ажиллагсдыг эгнээндээ нэгтгэн, ажлын байраар хангаж байна.
  • Бусдыг хүндэтгэх, хүйсийн эрх тэгш байдлыг хангахaд онцгой анхаарч байна.

ХҮНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМУУД

  • Дотоодын нөөцийг ашиглах
  • Зар мэдээллийн цахим хуудаснууд
  • Өдрийн сонин мэдээлэл
  • Компаний цахим хуудас
  • Хөдөлмөрийн биржүүд, зуучлах агентлагууд (төрийн болон хувийн)
  • Хүний нөөцийн нээлттэй хаалга өдөрлөгүүд