Хэмжүүрийн инженер

  • Start date: 2018-06-27 00:00
  • Finish date: 2018-07-11 00:00
  • 1 2 3

    Цахилгаан автоматжуулалтын чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн

    Үйлдвэрийн автоматжуулалтын болон жин хэмжүүрийн ашиглалт засварын ажлын туршлагатай
    Хөдөө орон нутагт суурьшин ажиллах боломтой