“Монцемент Билдинг Материалс” ХХК-ийн Худалдан авалтынхэлтэснь компанийхаа нэрийн өмнөөс худалдан авалтын үйл ажиллагааг явуулахдаа тогтсон бодлого, журам баримталдаг. Бид ханган нийлүүлэгчидтэй харилцахдаа бизнесийн ёс зүйн стандарт шаардлагуудаа дагаж мөрдөн ханган нийлүүлэгчид маань эдгээр шаардлагатай нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг.

Монцемент Билдинг Материалс компанийн Худалдан Авалтын хэлтсээс ханган нийлүүлэгчидэд тавигдах суурь шаардлагууд:

  • Аюулгүй ажиллагаа
  • Ёс зүй
  • Нийтэцтэй байдал
  • Үр ашигтай байдал
  • Цаг хугацаа