ОPC 42.5


Стандарт- MNS 974-2008, Стандарчлалын тохирлын тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн

Зориулалт: Бүх төрлийн зам барилга угсралт, засварын ажилд ашиглагддаг өргөн хэрэглээний цемент. Бат бэхийн ангилал нь 42.5 МПа (400 кг/см2)