"Монцемент Билдинг Материалс" компани онлайн захиалгын системийг салбартаа анх удаа нэвтрүүллээ


Монцемент Билдинг Материалс ХХК онлайн захиалгын системийг салбартаа анх удаа нэвтрүүллээ. Ингэснээр харилцагчийнхаа цаг зардлыг хэмнэх, мөн илүү хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бий болгож байгаа юм.