OPC 42.5 маркын портланд цемент (нэмэлттэй)


PC 42.5 маркын портланд цемент (нэмэлтгүй)


PC 52.5 маркын портланд цемент (нэмэлтгүй)


Үйлчилгээ:

  • Салбар төмөр замтай хэрэглэгчдэд задгай цементийг Өргөн үйлдвэрээс 74 тонны даацтай өөрийн эзэмшлийн хоппер вагонуудаар тээвэрлэн хүргэж үйлчлэх ба УБ дотор 22-ын товчооны ойролцоо байрлах өөрийн УБТЦ-н агуулахаас 30-60 тонны даацтай цеметовозоор хүргэж өгч үйлчилнэ.
  • Ууттай цементийг Өргөн үйлдвэрээс битүү вагонд 66 тонноор ачиж, хүлээн авагчийн хүссэн төмөр замын өртөөгөөр хаяглаж илгээх боломжтой юм.