Сонгон шалгаруулалтын нээлттэй бодлого:

 • Нас, хүйс, нийгмийн гарал үүсэл, шашин шүтлэгээс үл хамаарах


Сонгон шалгаруулалтын үзүүлэлтүүд:

 • Ур чадвар, мэдлэг боловсрол,
 • Ажлын туршлага дадлага,
 • Ёс зүйн байдал
 • Шинийг эрэлхийлэгч, бүтээлч сэтгэлгээтэй
 • Эрүүл мэнд
 • Багаар ажиллах чадвар..., гм


Ажилтан шалгаруулах үе шат:

 • Анкет бөглөх
 • Эхний шатны ярилцлага
 • Дэлгэрэнгүй (мэргэжлийн) шатны ярилцлага
 • Эцсийн шийдвэр гаргах


Анкет бөглөх